Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2022. 10. 1.

1. PREAMBULUM

www.mezerdo.hu (a továbbiakban: Portál) a Varsányi Zoltán őstermelő (Őstermelői azonosító szám: FELIR AB2350911,Nyilvántartási szám: NEBIH1052024576, Adószám:842-567-15-15) és Kovács András Kristóf őstermelő(Őstermelői azonosító szám: FELIR AB0842881, Nyilvántartási szám: NEBIH1052024161, Adószám:578-03657-1-41), (ketten együtt továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett internetes portál. Szolgáltató a Portálon Webáruházat üzemeltet, amelyben a Vásárlók a Szolgáltató által kínált termékeket vásárolhatnak meg, illetve Hírlevélre iratkozhatnak fel.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Portál és a Webáruház használata, a Webáruházban történő vásárlás, megrendelés feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló közötti jogviszonyra vonatkozó szabályokat.

2. ÁLTALÁNOS ADATOK

A Webáruház üzemeltetőjének (a Szolgáltatónak) az adatai:

Cégnév: Mézerdő

Székhely: 1037 Budapest, Vadóc utca 44

Varsányi Zoltán őstermelő 

Őstermelői azonosító szám: FELIR AB2350911

Nyilvántartási szám: NEBIH1052024576

Adószám:842-567-15-15

Kovács András Kristóf őstermelő

Őstermelői azonosító szám: FELIR AB0842881

Nyilvántartási szám: NEBIH1052024161

Adószám:578-03657-1-41

Levelezési címe: 1037. Budapest, Erdőalja út 109/a

Üzleti tevékenység helyének postai címe: 1037. Budapest, Erdőalja út 109/a

Nyilvántartja: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

E-mail cím: mezerdo@gmail.com

Telefonszám: +36 70 341 2047

Weblap szolgáltató adatai: Shoprenter Kft.


 

 • Ügyfélszolgálat:

Postai cím: 1037. Budapest, Erdőalja út 109/a

Telefonszám: +36 70 341 2047

E-mail: mezerdo@gmail.com

3. FOGALMAK

Portál

a Szolgáltató által a [www.mezerdo.hu] cím alatt üzemeltetett honlap és webáruház, amelyen keresztül a Szolgáltató a Termékek értékesítését végzi.

Szolgáltató

[Mézerdő], amely a Portált üzemelteti és a webáruházban a szolgáltatásokat nyújtja.

Termelő

a Szolgáltató által a Portálon értékesített, egyes Termékek előállítója

Vásárló

az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki/amely a Portál funkcióit használja, illetve a Portálon keresztül értékesített Termékeket megvásárolja. Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát.

Fogyasztó

a Ptk. 8:1. § 3. pontja értelmében vett fogyasztó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Termék

a Portálon a Szolgáltató által megvételre felkínált áruk, amelyeket a Vásárlók megvásárolhatnak. A Termékek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes áruk forgalmazását, értékesítését megszüntetni, új árukat bevezetni, meglévő árukat, azok bármilyen tulajdonságát, beleértve az árat is, egyoldalúan bármikor módosítani.

Hírlevél

a Szolgáltató által nyújtott, a Portálon keresztül megrendelhető ingyenes szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Vásárlóknak elektronikus direkt marketingnek és reklámnak minősülő üzenetet küld a Vásárló Portálon megadott e-mail címére.

ÁSZF

a Szolgáltató Portálra vonatkozó, a Portálon közzétett Általános Szerződési Feltételei.

Futárszolgálat

a Szolgáltatóval szerződött azon harmadik személy, aki a Portálon a Vásárló által megrendelt Termékeket a Vásárló által megadott Szállítási címre kiszállítja a Szolgáltató nevében.

Átvételipont

a Szolgáltató által biztosított cím, amelyen a Termelő a Terméket a Vásárló részére való kiszállítás végett átadhatja.

Lakcím

A természetes személy Vásárló lakcímkártyájában szereplő állandó lakcím, nem természetes személy esetében a nyilvántartó hatóságnál bejegyzett székhely.

Szállítási cím

a Vásárló által megadott olyan cím, amelyre a Vásárló a Portálon megvásárolt Termékek kiszállítását kéri. A Lakcím és a Szállítási cím egymástól eltérhet.

Számlázási cím

azon cím, amelyre a Vásárló a számla kiállítását kéri. A Számlázási cím a Lakcímtől és a Szállítási címtől eltérhet.

Név

a Vásárló személyazonosító igazolványában megjelölt teljes neve.

Felhasználónév

a Vásárló által a Portálon megadott, a Webáruházban történő regisztrációhoz, vásárláshoz és a Hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges név. A Felhasználónév és a Név egymástól eltérhet.

Jelszó

a Vásárló által a Portálon megadott, a Webáruházban történő regisztrációhoz és vásárláshoz szükséges egyedi jelszó.

E-mail cím

a Vásárló által a Portálon való regisztrációhoz és a Hírlevél feliratkozáshoz megadott érvényes és létező, a Vásárlóhoz tartozó saját, valós e-mail cím.

4. AZ ÁSZF HATÁLYA

 • A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Portálon található elektronikus Webáruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Szolgáltató és Vásárló között jön létre. A Webáruházban történő vásárlásra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályait alkalmazni kell.
 • A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

5. AZ ÁSZF ELFOGADÁSA, A LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉS JELLEMZŐI

 • A nem regisztrált látogatók és Vásárlók a Portál meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató nem regisztrált látogatókra irányadó rendelkezéseit.
 • A Vásárlók a jelen ÁSZF szerinti Regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.
 • Vásárló tudomásul veszi, hogy a Portált csak akkor jogosult használni, ha az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.
 • A Portálon kínált szolgáltatások vonatkozásában a Vásárló és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek.
 • A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar.
 • Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják, továbbá Termék megrendelése, vásárlása esetén a megrendelésről küldött visszaigazolás.
 • A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja nem merül fel.

6. A PORTÁLON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 • A Szolgáltató a Portálon üzemeltetett Webáruházban a Szolgáltató által meghatározott Termékeket értékesít és Hírlevél feliratkozást teszi lehetővé. A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Portálon elérhető szolgáltatások, tartalom, funkciók, a Webáruházban elérhető Termékek megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új szolgáltatások, tartalmak, funkciók és Termékek bevezetésére. A Portálon új szolgáltatások, funkciók, tartalmak és Termékek elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Portálon tájékoztatja a Vásárlókat.
 • A Portált minden Vásárló kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.
 • A Portál böngészőfüggetlen módon együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközökön (mobiltelefon, táblagép).

7. REGISZTRÁCIÓ

 • A Webáruházban történő vásárlás regisztrációhoz kötött, azaz a Termékek megvásárlására regisztrációt követően van lehetőség.
 • Nem kötött regisztrációhoz a Hírlevél küldésre történő feliratkozás, valamint a Portál és a Webáruház tartalmának vásárlás nélküli megtekintése.
 • A Vásárló a Portál főoldalán elhelyezett Regisztráció gombra kattintva tud regisztrálni. A Vásárló a regisztráció során az alábbi adatait köteles megadni:
  • a) Név
  • b) E-mail cím
  • c) Jelszó

A regisztráció során megadott név képezi a Felhasználónevet, azaz Vásárló a későbbiekben regisztráció során megadott névvel (vagy e-mail címmel) tud bejelentkezni a webáruházba.

A Vásárló a regisztrációt követő vásárlás során köteles megadni alábbi adatait:

  • a) Telefonszám
  • b) Szállítási cím
  • c) Számlázási cím
  • d) Jogi személy esetén adószám
 • Egy E-mail cím csak egyszer adható meg, ezért már létező és azonos e-mail címmel történő regisztráció esetén a regisztráció sikertelen.
 • A regisztrációkor megadott Felhasználónév nem tartalmazhat telefonszámot, e-mail címet, URL címet, trágár, obszcén vagy bántó kifejezést. Amennyiben a Vásárló ilyen Felhasználónevet ad meg a regisztrációkor, a Szolgáltató jogosulttá válik arra, hogy a Szolgáltatást korlátozza, vagy a Vásárló regisztrációját törölje.
 • A Portálon minden Vásárló egyszer regisztrálhat. A Vásárló regisztrációja a Vásárló személyéhez kapcsolódik, nem a regisztrációkor megadott egyéb adataihoz. A Szolgáltató törölheti azokat a Vásárlói regisztrációkat, melyek többszöri regisztrációra utalnak (pl. név, székhely, telephely tekintetében egyezőséget mutatnak), akkor is, ha az adott fiókok külön-külön e-mail címről és telefonszámról kerültek aktiválásra.
 • A Regisztráció során a Vásárlók kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak, jogi személy Vásárló esetében a rá vonatkozó nyilvántartás adatainak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataikban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni. A Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
 • Nem természetes személy Vásárló nevében csak a szervezet képviseletében jogszabály, közhiteles nyilvántartás vagy meghatalmazás alapján eljárni (képviselni) jogosult személy jogosult a Portálon regisztrálni, és ott bármely szolgáltatást igénybe venni.
 • A Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Vásárló valódiságát ellenőrizni.
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a regisztráció során a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.
 • Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Vásárló a jelen ÁSZF-et, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Portál használata, illetve a regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Vásárlóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani és a Vásárló regisztrációját törölni.
 • A regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A Jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Vásárló az új jelszó igénylése funkció igénybevételével tud új jelszót igényelni regisztrált e-mail címe megadásával. A Szolgáltató az új Jelszót a regisztrált e-mail címre küldi meg. Az ily módon generált jelszó ideiglenes jelszó, azt a Vásárló köteles a Webáruházba történő első belépés alkalmával megváltoztatni. A jelszó módosításának elmulasztásából eredő bármilyen kárért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
 • Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a Portálon történő regisztrációjához és a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti szolgáltatások nyújtásának megtagadásával érintett Vásárló IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a szolgáltatások nyújtását a jövőben megtagadja.
 • A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a Portál regisztrációjához tartozó e-mail cím és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A Jelszó tárolásából vagy a Felhasználónév és a Jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.
 • Vásárló a regisztrációt bármikor, a Portál meglátogatása során teheti meg. Amennyiben a Portál számítástechnikai eszközön, mobilkészüléken történő működéséhez egyéb programok, segédprogramok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a Vásárló gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.
 • A Vásárló nem jogosult a regisztrációját a Portálról maga törölni. Ilyen szándék esetén a Vásárló a törlési igényét jelzi a Szolgáltatónak a mezerdomeheszet@gmail.com e-mail címen, és a Szolgáltató 15 napon belül gondoskodik a Vásárló regisztrációjának (profiljának) törléséről, kivéve a korábbi megrendelésekre vonatkozó adatokat. Vásárló tudomásul veszi, hogy regisztrációja, illetve profilja törlése esetén valamennyi, a Portálon rögzített adata és megrendelése véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül.
 • Amennyiben a regisztrációt a rendszer elfogadta, a Vásárló az általa megadott e-mail címre üzenetet kap, amelyben a Szolgáltató tájékoztatja a sikeres regisztrációról, valamint arról, hogy a regisztrációt milyen módon tudja aktiválni. A regisztráció aktiválása az e-mail üzenetben megjelölt linkre kattintva lehetséges az e-mailben meghatározott időtartamon belül. Ha ezen időtartamon belül a regisztráció nem kerül aktiválásra, a Szolgáltató a létrehozott regisztrációt törli.
 • Amennyiben a regisztrációt visszaigazoló e-mail valamilyen okból a Vásárlóhoz nem érkezik meg a regisztrációt követő 48 órán belül, kérjük, szíveskedjen felkeresni a Szolgáltatót telefonon vagy e-mailben, az Ügyfélszolgálat elérhetőségein, illetve a Szolgáltató ezzel kapcsolatban jogosult megkeresni a Vásárlót a regisztrációkor megadott elérhetőségeken.
 • A regisztráció aktiválását követően a Vásárló a megadott Felhasználónév és Jelszó megadásával léphet be a Portálra.

 

8. VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A vásárlás menete, a Termék kiválasztása

·          

  • A regisztrált Vásárló a Webáruházba történő belépést követően a Termék kosárba helyezésével tud megrendelést leadni, Terméket vásárolni.
  • Az egy Vásárló által egy alkalommal leadható rendelés értéke maximum 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint.
  • Az egyes Termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk felhasználására vonatkozó előírásokat a konkrét Termék információs oldaláról lehet megismerni.
  • Ha a vásárlás előtt a Termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott Termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását a Termékhez mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez a Termékkel együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt a Terméket használatba veszi – jelezze Ügyfélszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely Termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Webáruházban közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét a jelen ÁSZF-ben találja.
  • A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A Termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, az a Termék vételárán felül fizetendő. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
   A Termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
   A minimum rendelési összeg egységesen 2000 Ft minden kiszállítási területre, a minimum rendelési összeg alatt a Szolgáltatás nem elérhető.
  • A Webáruházból megrendelhető Termékek árai egyoldalú változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát nem befolyásolja. A megrendelés elküldését követően bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.
  • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
  • A megrendelést a Szolgáltató Webáruházán keresztül, és csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  • Megrendelés feladására a Webáruházban a kiválasztott termékre kattintva, majd a Kosár használatával van lehetőség. A Vásárló a kiválasztott Termékeket az egyes Termékekre kattintást követően megjelenő, a Termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” vagy „kosárba teszem” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Webáruházban található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Kosár kiürítése”). Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, köteles megadni a számlázási adatait, majd a szállítási adatokat. A szállítási adatoknál Vásárlónak lehetősége megjegyzést intézni a szállításhoz kapcsolódóan. Ha minden szükséges adatot megadott akkor a „Tovább a fizetési módokhoz” gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Tovább az adatok ellenőrzéséhez” gombra kattintva egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés módját.
  • A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy a kosárban lévő áru más számára is hozzáférhető, a vásárlási szándék csak a “Megrendelés” gomb megnyomása után válik hatályossá. Amennyiben két különböző Vásárló által egyszerre kerül megrendelésre ugyanazon Termék, az a Vásárló jogosult megvásárolni a Terméket, akinek a megrendelése a Szolgáltatóhoz hamarabb érkezett be. Az elhagyott kosarakat a Szolgáltató rendszere szabályos időközönként, automatikusan kiüríti.
  • A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés” gombra kattintással történik, amely a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.
  • Alkoholtartalmú termékeket a hatályos jogszabályokra figyelemmel 18. életévét be nem töltött személy részére nem értékesítünk és nem szolgálunk ki.

 

A megrendelés módosítása, visszavonása

  • A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, a megrendelés módosítására és visszavonására, törlésére a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).
  • A megrendelés elküldését követően a Vásárló a Szolgáltató Ügyfélszolgálatának küldött e-mailben vagy telefonszámon tudja kérni a megrendelése módosítását, amelyet a Szolgáltató saját belátása szerint teljesít. A Szolgáltató nem köteles az ilyen módosítást teljesíteni, és a módosítás teljesítésének megtagadása esetén a Vásárló semmilyen igénnyel nem léphet Szolgáltatóval szemben, a Vásárló a leszállított Terméket ebben az esetben köteles kifizetni és átvenni, elállási jogát azonban gyakorolhatja a jogszabály és a jelen ÁSZF rendelkezései szerint. A megrendelés módosítása addig kérhető, amíg a Szolgáltató a megrendelt Terméket Futárszolgálatnak kiszállításra vagy Átvételipontra át nem adta.

 

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

  • A Vásárló által elküldött megrendelés (vételi ajánlat) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlása rendelés azonosítóját, megrendelés státuszát, a rendelés dátumát és egy linket, mely a saját fiókjába vezet és ahol a rendelés további adatait ellenőrizni tudja. Ez a visszaigazoló e-mail pusztán tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. Vásárló a rendelése tartalmát a saját fiókjában tudja ellenőrizni és nyomon követni.
  • A Szolgáltató automatikus elfogadó e-mail útján elfogadja a vételi ajánlatot, amennyiben a Vásárló a megrendelés során:
   • 100.000,- Ft, azaz százezer forint alatti értékben vásárolna és utánvétes módot, vagy
   • 100.000,- Ft, azaz százezer forint feletti értékben vásárolna és előreutalásos fizetési módot választott, vagy
   • 100.000,- Ft, azaz százezer forint feletti értékben vásárolna és bankkártyás fizetési módot választott.
  • A  Szolgáltató nem küld automatikus elfogadó e-mailt abban az esetben, ha a Vásárló 100.000,- Ft, azaz százezer forint feletti utánvétes fizetési módot választott. Ebben az esetben a vételi ajánlat elfogadására minden alkalommal egyedileg kerül sor, amelyről a Szolgáltató e-mailt küld a Vásárló részére.
  • A vételi ajánlat elfogadásával érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Vásárló között.
  • A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
  • Ha a Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
  • Vásárló a saját fiókjába való belépését követően az e-mailben kapott vásárlási azonosítója alapján nyomon követheti a megvásárolt Termék útját. Visszatekintheti korábbi vásárlásait.
  • A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

Szállítási és fizetési feltételek

 • A megrendelt Termékek átvételére a Szolgáltató által igénybe vett Futárszolgálat útján házhoz-szállítással, vagy a Szolgáltató által biztosított Átvételipontok egyikén van lehetőség.
  Az Átvételipontok címei a Webáruházban kerülnek meghatározásra.
 • Vásárló az aktuális szállítás díjáról a webáruházban és a kosárban tájékozódhat. A megrendelés Szolgáltatónak történő elküldése előtt a kosár a szállítási díj bruttó összegét is kiírja külön tételként. A szállítási díj mértéke a kiindulási pont és a szállítási célhely közötti távolságtól függően változhat.
 • Ha egy Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már a Futárszolgálatnak kiszállításra átadott csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód.
 • A Szolgáltató a szállítási díj egyoldalú változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban, Portálon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
 • A Szolgáltató kiszállítást Magyarország területén a portálon feltüntetett településeken vállal. Javasoljuk, hogy a Vásárló a rendelés előtt a Portálon erre megjelölt felületen ellenőrizze, hogy adott településre szolgáltató szállít-e Terméket.
 • A szállítási határidőkről a mindenkori megrendelési folyamat során Szolgáltató a szállítási me-nüpont alatt tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, Szolgáltató e-mailben tájékoztatja erről a Vásárlót.
 • A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően a Szolgáltató ellenőrzi a megrendelés teljesíthetőségét. Amennyiben a megrendelt Termék bármilyen okból eredően a Vásárlónak mégsem szállítható ki a jelen ÁSZF szerinti szállítási határidőn belül, a Szolgáltató e-mailben felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval.
 • A Vásárló a kiszállítás napját és napon belüli időpontját a rendelés leadásakor tudja kiválasztani.
 • A Vásárló a megrendelés leadása során olyan szállítási címet köteles megadni, ahol munkana-pokon (hétfő-péntek) 8:00 és 17:00 óra között hétvégén (szombat-vasárnap) 9:00 óra és 16:00 óra között tartózkodik valaki, aki a csomag átvételére jogosult. A számlázási címnek nem kell megegyeznie a szállítási címmel. A vásárlásról kiállított elektronikus számla a vásárlás során regisztrált e-mail címre kerül kiküldésre.Ha a futár érkezésekor nincs, aki átvegye a vásárolt árut, a futár cég egy alkalommal újra megkí-sérli a kézbesítést, amennyiben ez sikertelen, a küldeményt visszaszállítja az Szolgáltatóhoz A futár szükség esetén felveszi Vásárlóval a kapcsolatot a megrendelés leadásakor megadott tele-fonszámon.
 • A Vásárló a Webáruházban megrendelt Termékek ellenértékét utánvétes (készpénzes) fizetéssel a futárnál, vagy online fizetés útján (bankkártyás fizetés, Barion útján) egyenlítheti ki. A vásárló tudomásul veszi, hogy Varsányi Zoltán és Kovács András Kristóf őstermelő (székhelye: 1037. Budapest, Erdőalja út 109/a és 1037. Budapest, Remete köz 23.) adatkezelő által a(z) www.mezerdo.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek a Barion Payment Zrt., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre a Mézerdő Adatkezelési szabályzatának (GDPR) III. 2. pontjában megjelölt adatok.
 • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/
 • A termék ellenértékének fizetését követően a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet a Vásárló e-mail címére automatikusan megküld.

9. TÁJÉKOZTATÁS FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI, FELMONDÁSI JOGRÓL

Elállási jog

  • A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Vásárlót a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20. § szerinti, 14 napos indokolás nélküli elállási és felmondási jog a Portálon keresztül megrendelt Termékek vonatkozásában az alábbiak szerint illeti meg.
  • Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termékek vonatkozásában a Vásárlót nem illeti meg a 20. § szerinti, 14 napos indokolás nélküli elállási és felmondási jog, tekintettel a Kormányrendelet 29. § (1) d) pontjának rendelkezésére, miszerint a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.Romlandónak, vagy minőségét rövid ideig megőrzőnek nem minősülő Termékek esetében a Vásárlót az alábbiak szerint illeti meg a Kormányrendelet 20. § szerinti, 14 napos indokolás nélküli elállási és felmondási jog a Portálon keresztül megrendelt Termékek vonatkozásában.
  • Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Vásárlón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti Fogyasztó értendő.
  • Az elállási, felmondási jog határidejének kezdő időpontja:
   • a) a Terméknek,
   • b) több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott Terméknek,

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napja.

  • A Fogyasztó a fenti elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
  • A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak, továbbá olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

Az elállási jog gyakorlásának menete, módja

 • A Vásárló az elállási, vagy felmondási jogát vagy a Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti, jelen ÁSZF-hez csatolt forma levélen, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott postacímére vagy a mezerd@gmail.com-ra elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Vásárló az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban és határidőben gyakorolta.
 • Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail elküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Vásárló levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
 • A Vásárló jelen pont szerinti elállási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
 • A visszatérítés úgy történik, hogy a Szolgáltató a visszaküldött Termék kézhezvételét követő 14 napon belül, banki átutalással téríti vissza a Vásárlónak a vásárlás ellenértékét, amelynek érdekében a Vásárló köteles az elállási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatában bankszámlaszámát, ahova a visszatérítést kéri, feltüntetni. Amennyiben a Vásárló bankszámlaszámmal nem rendelkezik, vagy azt nem tünteti fel, a Szolgáltató telefonon vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval a visszatérítés módjának egyeztetéséről, ilyen esetben is a visszaküldött Termék Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül kerül sor a visszatérítésre.
 • A Vásárlót a visszatérítésből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
 • A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, amíg a Vásárlótól nem kapta vissza a megrendelt Terméket, vagy a Vásárló hitelt érdemlően nem igazolta, hogy a Terméket a Szolgáltatónak visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • A fogyasztó elállása, illetve felmondása esetén a megrendelt és már kézhez kapott Terméket köteles legkésőbb 14 napon belül a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt címére visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket.
 • A visszaküldéssel, illetve visszajuttatással járó költségek a fogyasztót terhelik. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.
 • Ha a fogyasztó a Terméket sérülten küldi vissza, köteles a Termék kiskereskedelmi vételárát a Szolgáltatónak megtéríteni. A Szolgáltató követelheti a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

 

 

10. HIBÁS TELJESÍTÉS

 

Kellékszavatosság

  • A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint.
  • A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
  • Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
  • Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
  • Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  • A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
  • A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.
  • Nem fogyasztónak minősülő Vásárlóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Termékszavatosság

  • A Termék hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  • Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  • A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a termék előállítója által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  • Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a Termék előállítója általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  • Termékszavatossági igényét a Fogyasztó kizárólag az ingó dolog előállítójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.
  • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
   • i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében állította elő, illetve hozta forgalomba, vagy
   • ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   • iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

 

Jótállás

  • A Termelő a jelen pontban rögzítettek szerint jótállást vállal, hogy az általa átadott Termékek normális tárolási (15 Celsius fok alatti, 80-95% relatív páratartalmú és szárazabb légterű) körülmények között bekövetkező romláshibája (például nyílt sérülés, fertőzés, kukacosság) esetén helyt áll a hibás teljesítésért.
  • A jótállás nem terjed ki a következőkre:

(i) szépséghibára, amely felületi sérülésből ered, de termék ízét nem érinti;
(ii) száraz hibára, amely nem okoz romlást;
(iii) a nem megfelelő tárolási körülményekből keletkező mindennemű hibára.

  • Jótállás időtartama termékenként:

(i) Friss termékek esetén a Vevő általi átvételt;
(ii) Csomagolt, hűtést nem igénylő termékek esetén a Terméken feltüntetett szavatossági idő lejártát, ennek hiányában a Vevő általi átvételt követő 3 (három) napot;
(iii) Sérülékenyként feltüntetett termékek esetén a Termelő a Vevő általi átvételt
követően Termelő nem vállal jótállást (például: tasakos gyümölcslevek).

 

 

 

Termékfelelősség

 • A termékkárért a Termelő tartozik felelősséggel. Azaz a Termelő felel a termék hibája által okozott kárért, a károsult a kár megtérítése iránti igényét közvetlenül a kárt okozó hibás termék előállítójával (Termelővel) szemben érvényesítheti.

11. PANASZKEZELÉS, VITÁK RENDEZÉSE

 • A Portállal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, személyes bejelentéssel lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:
  Írásbeli panasz bejelentésének címe:
  Szolgáltató székhelye: 1037. Budapest, Erdőalja út 109/a
  Szolgáltató postacíme: 1037. Budapest, Erdőalja út 109/a
  Szolgáltató e-mail címe: mezerdo@gmail.com

 

Szóbeli panasz bejelentésének módja: telefonon, a +36 30 241 0656 telefonszámon minden munkanap 08:00 és 18:00 óra között.

 • Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt meg kell vizsgálni és szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belül ki kell vizsgálni és írásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt tevő Vásárlót tájékoztatni.
 • Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Vásárlónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.
 • Ha a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • A Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság:Budapest Főváros Kormányhivatala
  Fogyasztóvédelmi Főosztály

 

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
Telefonszám: 061/450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

 • A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Fax: 06 (1) 488 21 86
  Telefon: 06 (1) 488 21 31
 • Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
  Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 • Amennyiben a Vásárló a Szolgáltató bármely nyilatkozatát nem tartja kielégítőnek, az esetleges bírósági jogérvényesítésen kívül az alábbi fórumokhoz fordulhat:Gazdasági Versenyhivatal
  1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
  Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
  Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905
  (fogyasztó megtévesztése esetén)

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Postacím: 1376 Budapest, Pf: 997.
Tel: 36 1 468 0500, Fax: 36 1 468 0680
e-mail cím: info@nmhh.hu

12. TULAJDONJOG, SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGYEK

 • A Portál a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve az elnevezést, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.
 • A Portál és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.
 • A Portál, valamint a Portálhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Portál elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.
 • A Vásárló nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Portállal kapcsolatban jogot szerez.
 • A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Portál bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Portálból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Portál bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.
 • A Vásárló vállalja, hogy a Portálról nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.
 • A Portálon megjelenő Mézerdő megnevezés és logó a Szolgáltató felhasználására Vásárló nem jogosult. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 • A Vásárló nem jogosult a Portál és annak tartalma semmilyen felhasználására.

13. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

 • A Vásárló köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.
 • A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Vásárló vagy harmadik személy a Portált milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Vásárló vagy harmadik személy a Portál használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.
 • A Vásárló kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Vásárló köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.
 • A Vásárló köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Vásárló Portált is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Vásárló az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.
 • A Portál csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért. A Portálon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 • A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Vásárló vagy bármely harmadik személynél a Vásárló által a Portálhoz kapcsolt adatbázisokból, a Portálon a Vásárló által létrehozott adatbázisokból, a Portálra a Vásárló által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Vásárló tartozik felelősséggel.
 • Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portálon szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Vásárlónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.
 • Szolgáltató nem felelős a Portállal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.
 • Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Portál elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Portálnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Vásárló a Portál használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.
 • A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.
 • Amennyiben a teljesítés elháríthatatlan külső okból (vis maior), különösen a COVID-19 koronavírus-fertőzés terjedése miatt, különösen a magyar állam kormánya, hatóságai, jogalkotói szervei által elrendelésre kerülő kötelező hatályú rendelkezések, jogszabályok vagy bármelyik Fél erre tekintettel tett azonnali hatályú felmondása alapján hiúsul meg, a feleket egymás irányában fizetési kötelezettség nem terheli, a teljesítés meghiúsulására tekintettel ezzel kapcsolatban követelés nem érvényesíthető.
 • Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a Vásárló a Portál szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez szükséges Felhasználónevét vagy Jelszavát ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Vásárló elveszítette.

14. A PORTÁL KARBANTARTÁSA

 • A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

15. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

 • A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:
  • a) a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
  • b) a technológia lényeges változása;
  • c) jogszabályváltozás;
  • d) a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.
 • A Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.
 • Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Vásárlókat oly módon, hogy a Vásárló módosítást követő első Portálra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Vásárlót az ÁSZF módosításáról és a módosított ÁSZF tartalmáról. A Vásárló klikkeléssel fogadja el az ÁSZF módosítást a belépés előtt.
 • Amennyiben a Vásárló az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Vásárló az ÁSZF módosítást kifejezetten elfogadta.
 • Amennyiben a Vásárló kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Vásárló jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

16. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

 • A Szolgáltató jogosult a Vásárlóval jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
 • Vásárló jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
 • Szolgáltató jogosult a Vásárlóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani, ha a Vásárló súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 • Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.
 • Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.
 • Ha a Vásárló a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Vásárló szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre. Valamennyi, Vásárló által okozott kár a szerződéskötés és a károkozás időpontjában előre látható kárnak minősül, amelyet a Vásárló az ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.

17. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 • Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.
 • A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.
 • Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződésnek. Az ÁSZF elfogadásával a Vásárló kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismeri el.
 • A Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.
 • 5. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:
  • a) futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;
  • b) légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;
  • c) elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

Budapest, 2022. 10. 01.

1. sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza).

“Címzett: ***
Székhelye: ***
E-mail: ***
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A megrendelés száma:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt”

 

 

Keresés